SIA “PIEJŪRA” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēšanu investē vairāk par 500 tūkstošiem eiro

23. septembris 2016

SIA “PIEJŪRA” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēšanu investē vairāk par 500 tūkstošiem eiro, lai radītu jaunus un uzlabotus produktus, kā arī modernizētu ražošanas procesus. Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

 

SIA "SFT SeaFood", Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046 Latvija.

Tālrunis Rus/Lv: +371 27 719 930, Ang: +371 26 781 636, E-pasts sales@sftseafood.com